PFO | SLAAPSTOORNISSEN | Slaperigheidstest
Home Samenwerkende slaapcentraLogin PatiëntenLogin Professionals

Zelftest Slaperigheid

Deze slaperigheidtest (afgeleid van de Epworth Sleepiness Scale) bestaat uit een vragenlijst voor mensen die last hebben van slaperigheid overdag.

De slaaptest wordt gebruikt door diverse slaapcentra.

Gemiddelde score 'normalen' = 6 (range 0-12)
Gemiddelde score overmatig slaperige personen = 18 (range 13-23)

Invullen van de vragenlijst

Hoe makkelijk doezelt u weg of valt u in slaap in de volgende situaties?
Het gaat niet om enkel moe zijn, maar om een gevoel van slaperigheid. Deze vragen refereren aan uw huidige levenswijze. Indien u niet recentelijk één van onderstaande situaties hebt meegemaakt, probeert u zich dan in te denken hoe u zich zou voelen.

Kies voor iedere situatie het best passende cijfer, oplopend van 0 t/m 3.

0 = ik zou nooit indutten
1 = kleine kans dat ik zou indutten
2 = redelijke kans dat ik zou indutten
3 = grote kans dat ik zou indutten

Situatie 0 1 2 3
Zitten lezen
Tv kijken
Passief zitten (in een theater, bijeenkomst / vergadering, etc.)
Een uur als passagier meerijden in een auto zonder te stoppen
’s Middags liggen rusten als de omstandigheden dit toelaten
Met iemand zitten praten
Rustig zitten na een lunch zonder alcohol
In een auto, terwijl u een paar minuten stilstaat in het verkeer

HomePFO Systems B.V./ © 2005 - 2018Privacy verklaring